Pozdní sběr

Pozdní sběr - diskuze nad vybranými kazuistikami

Výběr kazuistik přerušovaných v průběhu prezentace diskuzí o alternativních a optimálních postupech.

Do „pozdního sběru“ přihlašujte kazuistiky věnované řešení méně obvyklých případů a komplikací souvisejících s kataraktovou a refrakční chirurgií. Kazuistiky budou přijaty k prezentaci ve formě videa v délce maximálně 5 minut. Do videa mohou být vloženy nálezy a výsledky vyšetření, pokud mají vztah k rozhodování o postupech. Video může být kdykoliv v průběhu prezentace zastaveno autorem nebo účastníkem panelu k diskuzi o optimálním řešení. Místa, ve kterých budete chtít sami diskutovat, můžete ve videu označit titulkem k probíranému tématu.

Abstrakt kazuistiky ve formě anotace musí obsahovat podrobný popis případu a přehled témat, která budete chtít diskutovat.

Kazuistiku i s abstraktem přihlásíte klasicky přes on-line přihlášku, v aktivní účasti zadáte tématicky blok: Pozdní sběr - diskuse nad vybranými kazuistikami a ve formě příspěvku zvolíte: Sdělení, kazuistika.

Video maximální délky 5 min. odešlete přes server "Úschovna.cz" na adresu info@bpp.cz do 15. dubna 2024.