Vítáme Vás

17. MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI
        REFRAKČNÍ A KATARAKTOVÉ CHIRURGIE

            24. - 25. května 2019
              Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové
 

 


Kongres je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.