Vítáme Vás

20. MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI REFRAKČNÍ A KATARAKTOVÉ CHIRURGIE

 

19. - 20. května 2023

Kongresové centrum ALDIS
HRADEC KRÁLOVÉ
 

Kongres se koná pod záštitou
  • děkana LF UK Hradec Králové prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D.
  • ředitele FN Hradec Králové MUDr. Aleše Hermana, Ph.D.

Kongres je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.
 

HK


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.