Vítáme Vás

21. kongres 

České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie

 
17. - 18. května 2024

Orea Congress Hotel, BRNO  

Kongres je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.

 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.