Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

dovolte mi Vás jménem výboru ČSRKCH pozvat na XXI. výroční sjezd naší společnosti, který se uskuteční v termínu 17. - 18. května 2024 v Orea Congress Hotelu v Brně.

Kromě tradičních témat zaměřených na novinky v refrakci a v kataraktové chirurgii, bychom se rádi věnovali stále aktuálním prémiovým čočkám, především implantátům s prodlouženým ohniskem. Budou prezentovány nejen zkušenosti našich předních chirurgů s jednotlivými produkty, ale rádi bychom diskutovali také použití těchto čoček ve specifických případech, jako jsou pacienti po předchozím refrakčním zákroku, pacienti s patologiemi sítnice případně rohovky, glaukomatici atd.

Ve spolupráci s kolegy vitreoretinálními chirurgy připravujeme blok věnující se problematice řešení pacientů s kombinovaným onemocněním čočky a sítnice. Tradiční součástí programu bude také oblíbený Videofestival, Pozdní sběr a Duel. Předpokládáme, že jeden z bloků bude věnován přednáškám kolegů do 35 let, kteří se zúčastní vyhlášené grantové soutěže ČSRKCH na rok 2024 o zajímavé finanční odměny.

Kromě odborného programu věřím, že kongres bude také milou příležitostí k setkání s kolegy a předními odborníky, a také se zástupci firem.


Těším se na setkání s Vámi v Brně.

 
doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA

předseda ČSRKCH