Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


úvodní slovo pro letošní kongres České společnosti a refrakční a kataraktové chirurgie píši v době, kdy si nejsme jisti, jakou formou jej bude možné v květnu uspořádat. Loňský rok jsme vzhledem k epidemiologické situaci museli kongres vůbec poprvé od založení společnosti zrušit, a i z toho důvodu považuje výbor společnosti uspořádání letošního setkání za velice důležité.

Vzhledem k epidemiologické situaci plánujeme organizaci kongresu v tzv. hybridní podobě. Pro přednášející bude připraveno studio a prezentované přednášky bude tak možné sledovat i ze vzdáleného přístupu.

Organizace celého kongresu, včetně doprovodné výstavy, je tedy plánována v některém z hotelů, který nám zajistí takovouto flexibitu. Z toho důvodu přesunujeme původně avizované místo konání a 18. Kongres ČSRKCH proběhne 21.-22.5. 2021 v Praze.
Organizací akce byl pověřen doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA.

V teoretické části se budeme zabývat především těmito tématy:

  • Novinky v kataraktové chirurgii
  • Novinky v refrakční chirurgii
  • Operace katarakty a astigmatismus
  • Multifokální čočky a čočky s prodlouženým ohniskem (EDOF)
  • Varia


Věřím, že kongres bude pro řadu z Vás zajímavou a vítanou možností k získání nejnovějších informací a také samozřejmě příležitostí k setkání s kolegy a předními odborníky v oboru i se zástupci firem.


prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA

předseda ČSRKCH