Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové, 

rád bych Vás pozval na již 18. mezinárodní kongres ČSRKCH. Tato akce již tradičně patří mezi nejvýznamnější odborné oftalmologické akce, a to jak odbornou kvalitou, tak počtem účastníků. 

Kromě novinek v refrakční a kataktové chirurgii jsme jako hlavní temata pro letošní kongres zvolili: 

  1. Multifokální a EDOF nitrooční čočky. V této oblasti nás technologický vývoj a světoví výrobci každoročně posouvají významným způsobem vpřed a považujeme za důležité informovat účastníky a diskutovat přínos jednotlivých nových typů těchto čoček. 
     
  2. Biometrie u nestandardního oka. Dokonalý refrakční výsledek operace katarakty je dnes již standardem. Nicméně u řady pacientů, například po předchozím refrakčním rohovkovém zákroku, při nepravidelném zakřivení rohovky nebo u vysoce krátkozrakých, nebo dalekozrakých pacientů je výpočet nitrooční čočky poměrně komplikovaný. Rádi bychom v průběhu kongresu tuto problematiku důkladněji probrali. 
     
  3. Řešení astigmatismu při operaci katarakty. Podobně jako v předchozím případě, rovněž pacienti s předoperačním rohovkovým astigmatismem zpravidla očekávají dokonalý pooperační výsledek. Zvláště když v letošním roce, po dlouholeté snaze naší odborné společnosti, uznali plátci zdravotní péče oprávněné nároky této skupiny pacientů a navýšili úhradu za torické nitrooční čočky. 
     
  4. Výuka kataraktové chirurgie. Vysoká očekávání našich pacientů na výsledek operace katarakty stále zvyšují nároky na dokonalé provedení operace. Výuka začínajícího chirurga je tak relativně obtížná. Vůbec poprvé bychom rádi na našem kongrese více komplexně probrali i tuto problematiku.

 

Nedílnou a velmi populární součástí kongresu bude samozřejmě tak Videofestival a diskusní panel Duel


Kongres proběhne v krásném moravském městě Olomouci a tak se jistě můžeme těšit nejen na řadu kvalitních odborých sdělení, ale také na příjemnou atmosféru a společenský program.

 

Těším se na setkání s Vámi  

prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA

prezident kongresu