Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jménem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie si Vás dovoluji pozvat na 15. ročník Kongresu ČSRKCH, který proběhne v prostorách hotelu Clarion v Ostravě 18. - 20. května 2017.

Hlavními tématy letošního roku budou

  • Rohovková refrakční chirurgie z pohledu ambulantního oftalmologa
  • Pouzdro čočky
  • Makulární problematika a operace katarakty
  • Současný stav a budoucnost chirurgické korekce presbyopie
  • Varia

Kromě přednášek, bychom rádi připravili panelové diskuse s odborníky na daná témata. Diskutovat budeme samozřejmě také o současné úhradě katarakty ze strany plátců zdravotní péče a snaze společnosti o zlepšení tohoto stavu. Tradiční součástí programu bude opět oblíbený Videofestival - záznamy zajímavých operací a také Duel - diskuse odborníků nad kontroverzními tématy. Rovněž v tomto roce připravujeme Live Surgery, tentokrát z operačních sálů oční kliniky FN Ostrava.

Věřím, že tento kongres bude pro řadu z Vás zajímavou a vítanou možností k získání nejnovějších informací a také samozřejmě příležitostí k setkání a diskusím s kolegy a předními odborníky v oboru.

Těším se na setkání s Vámi v Ostravě.

 

prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA
předseda ČSRKCH