Slovo úvodem

Vážené kolegyně a vážení kolegové,


dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozval na výroční kongres České společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii, který se bude konat v Hradci Králové ve dnech 19. a 20. května tohoto roku. Společně s organizačním výborem Vám nabídneme atraktivní program, který uspokojí zájemce o novinky z této oblasti oční chirurgie.

Na slavnostním zahájení bude zařazena přednáška MUDr. H. Hamanové z rehabilitační kliniky FN HK, která se bude týkat muskuloskeletálních problémů očních chirurgů a jak jim předcházet. Naproti kongresového centra byl otevřen zcela nový hotel, takže Váš komfort během pobytu bude podstatně lepší. Nová lávka přes Labe u kongresového centra je nejen architektonicky pěkná, ale usnadní pěší cestu do centra města, kde na Vás čeká nové nákupní centrum.

Věřím, že budete s účastí na kongresu spokojeni jak po stránce odborné, tak i společenské a budete mít mnoho pozitivních odborných i společenských zážitků.

Těšíme se na Vás

 

prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

organizační výbor kongresu