Předběžný harmonogram

   

Pátek 19. 5. 2023

08.00 - 18.00 Registrace
09.30 - 18.00 Odborný program
   
   

Sobota 20. 5. 2023

08.00 - 12.00 Registrace
08.30 - 12.00 Odborný program