Důležitá data

  Přihláška k aktivní účasti
  do 23. dubna 2021
  Abstrakt
  do 23. dubna 2021

  Abstrakt v předepsané šabloně musí být vložen při přihlašování aktivní účasti.
  Bez něj není možné aktivní účast přihlásit.

  Šablona ke stažení 
ZDE

  Soutěžní videofestival   odeslání videoprezentací do 30. dubna 2021
  Přihláška k pasivní účasti      platba do 10. května 2021 - zvýhodněná cena
  platba od 11. května 2021 - navýšená cena