Důležitá data

  Přihláška k aktivní účasti
  do 10. dubna 2020
  Abstrakt
  do 10. dubna 2020

  Abstrakt v předepsané šabloně musí být vložen při přihlašování aktivní účasti.
  Bez něj není možné aktivní účast přihlásit.
  Šablona ke stažení
ZDE

  Soutěžní videofestival   odeslání videoprezentací do 15. května 2020
  Přihláška k pasivní účasti      platba do 15. května 2020 - zvýhodněná cena  
  platba do 15. června 2020 - navýšená cena
  platba od 16. června 2020 - nejvyšší cena